Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Οι στόχοι μας...


1.   Μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
Παράλληλα
2. Προώθηση της Επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και συσκευασιών, των μεθόδων Ανακύκλωσης, και Κομποστοποίησης.
3.   Ανάδειξη της Άνδρου στο πιο πράσινο, ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων, νησί του Αιγαίου.

Την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιδιώξουμε μέσω μίας σειρά δράσεων με διάρκεια, συνέπεια και συνέχεια, με σαφείς στόχους και διαρκή ανατροφοδότηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την ανάγκη διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άνδρο. Πιο συγκεκριμένα:
·      Εκστρατείες ενημέρωσης όλων των πολιτών του νησιού σχετικά με
Ø  την υπάρχουσα κατάσταση,
Ø  την ανάγκη για μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων
Ø  τους τρόπους επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων
·      Προώθηση ενός ανταποδοτικού συστήματος για τις επιχειρήσεις του Νησιού που ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους
·      Παραίνεση/στήριξη προς τις τοπικές Αρχές για υιοθέτηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή του προτεινόμενου εναλλακτικού, οικολογικά υπεύθυνου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
·      Ίδρυση κατά τόπους παρατηρητηρίων τήρησης/μη-τήρησης των προτεινόμενων πρακτικών ανακύκλωσης και «υιοθεσία» κάδων απορριμμάτων
·      Συνεργασία με τοπικούς Φορείς στο πλαίσιο μίας ομάδας εργασίας για τη διαχείριση του προβλήματος με σκοπό την καταγραφή και ενσωμάτωση θετικών προτάσεων προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων αλλά και με Φορείς ή αντίστοιχες Πρωτοβουλίες εκτός Άνδρου με εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα για άντληση επιπλέον γνώσης.   

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger