Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Συνάντηση μελών ομάδας εργασίας, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου


Την Πέμπτη 17 Μαϊου 2012, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Άνδρου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Ανακύκλωση και την Κομποστοποίηση στην Άνδρο.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι εξής :
-          O Δήμαρχος Άνδρου, Γιάννης Γλυνός
-          Ο Ισίδωρος Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου
-          Ο Γιάννης Ξανθός, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ,
-          Ο Γιάννης Κοντορούσης, υπεύθυνος αποκομιδής της ανακύκλωσης
-          Ο Γιώργος Κοντομάρκος, μέλος του Συλλόγου Καφεστίασης Χώρας,
-          Ο Κάρολος Γιαγιάννης, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ
-          Η Όλγα Καραγιάννη, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ,
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για τα εξής ζητήματα :

1.      Έγκριση τεχνικού δελτίου από την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση 2 εκατ.€ , προκειμένου για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, με βάση τη μελέτη του ΕΜΠ και για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ανέφερε πως το 1 εκατ. € θα διατεθεί για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και 1 εκατ. € για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης (κάδοι, κομποστοποιητές, κα.)
2.      Εργολαβία για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο ο ανάδοχος προβάλει κώλυμα αναφορικά με το υπόλειμμα των απορριμμάτων που δεν θα ανακυκλώνεται και δεν ενεργοποιεί τη σύμβαση του με τον Δήμο. Κατά συνέπεια  η μεταφορά τους στην Αθήνα δεν είναι δυνατή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα σημάνει τη συνέχιση της μη αποκομιδής των απορριμμάτων, μέχρι να βρεθεί λύση.
3.      Προμήθεια δεματοποιητή και πρέσας. Πάρθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του δεματοποιητή και της πρέσας ώστε να ξεκινήσει η δεματοποίηση του υπολείμματος των απορριμμάτων ως προσωρινή λύση μέχρι τη λειτουργία ΧΥΤΥ. Η εγκατάσταση αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη Ιουνίου στην Άνδρο. Η δαπάνη για την αγορά του δεματοποιητή και της πρέσας ανέρχεται σε 350 χιλιάδες € και η λειτουργία τους θα απαιτήσουν προσωπικό τουλάχιστον 2-3 ατόμων που ενδεχομένως για κάποιο διάστημα να πρέπει να είναι ειδικευμένο από τον προμηθευτή των μηχανημάτων. Τα στραγγίσματα από τα απορρίμματα με βυτίο του Δήμου θα πηγαίνουν για επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό του Κορθίου. Η δυναμικότητα του εξοπλισμού εκτιμάται πως ανέρχεται σε 5 τόννους την ώρα  και τα δεματοποιημένα απορρίμματα θα κατευθυνθούν τελικά στον ΧΥΤΥ, όποτε αυτός πραγματοποιηθεί.
4.      Διαδικασίες χωροθέτησης ΧΥΤΥ. Θα παρουσιαστούν στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο οι προτεινόμενες θέσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΥ εκ μέρους του  μελετητή, και αφού γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και επιλεγεί τελική θέση θα προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε μετά να αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση
5.      Εργολαβίες δημοτικής καθαριότητας & ανακύκλωσης. Στις 25/5 και στις 5/6 αναμένεται να λήξουν οι διαγωνισμοί για την ανάληψη εργολαβιών καθαριότητας του Δήμου και ανακύκλωσης αντίστοιχα, 2 διαγωνισμοί ύψους αντίστοιχα 199 χιλιάδων € έκαστος.

Από τους εθελοντές της ομάδας επισημάνθηκαν & προτάθηκαν :

1.      Εντατικοποίηση ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και καμπάνια ενημέρωσης. Θα έπρεπε ύστερα από τόσους μήνες από την κατάρρευση της χωματερής να έχει εντατικοποηθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση και να έχουν διατεθεί κονδύλια από τον Δήμο και για μια ενημερωτική καμπάνια πόρτα πόρτα για την προώθηση των πρακτικών αυτών. Οι εθελοντές πρότειναν στον Δήμαρχο να προβούν σε κατάρτιση προϋπολογισμού για μια τέτοια ενημερωτική καμπάνια πόρτα-πόρτα και να αναλάβουν το συντονισμό της και ο Δήμαρχος συμφώνησε να προωθήσει τη δράση αυτή.
2.      Το ζήτημα της μη αποκομιδής ανακυκλώσιμων από την περιοχή Υδρούσας σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Αφού οι εθελοντές επεσήμαναν το πρόβλημα, ερωτήθηκε ο κος Κοντορούσης και ο οποίος ενημέρωσε πως σε πολλές περιοχές της Υδρούσας απορρίπτονται στους κάδους της ανακύκλωσης κανονικά σκουπίδια και δεδομένου πως μόνος του συλλέγει όλα τα ανακυκλώσιμα του νησιού δεν είναι δυνατό να κάνει και διαλογή. Για το λόγο αυτό, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος πως κάποιοι κάδοι στην ίδια περιοχή έχουν καεί και φυσικά αυτά τα απορρίμματα δεν είναι δυνατό να πάνε μαζί με τα ανακυκλώσιμα για αρκετό διάστημα δεν έχει μαζέψει σκουπίδια από την περιοχή. Θα πρέπει τόσο οι κάδοι αυτοί όσο και τα καμένα απορρίμματα να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές και να μπουν νέοι κάδοι, με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου.  Ήδη η διαδικασία αυτή όπως μας ενημέρωσε έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ξαναγίνει τακτικότερη και εκεί η αποκομιδή των ανακυκλωσίμων.
3.      Δημιουργία «πράσινων» νησίδων. Οι εθελοντές έφεραν για ακόμη μία φορά στη συζήτηση τη σημασία και τα οφέλη που θα είχε η λειτουργία 3-4 νησίδων συγκέντρωσης ανακυκλωσίμων, κομποστοποιήσιμων αλλά και λοιπών ογκωδών αντικειμένων (πχ. έπιπλα, στρώματα, κα.) για την καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων. Τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν κοντά στα 4 αστικά κέντρα του νησιού και να ενθαρρυνθεί με ανταποδοτικό τρόπο η προσκόμιση εκεί από τους πολίτες σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα, των απορριμμάτων αυτών. Ήδη ένας τέτοιος χώρος θα μπορούσε να λειτουργήσει στα Σφαγεία της Χώρας όπου φιλοξενείται ο μηχανικός κομποστοποιητής.
4.      Οι εθελοντές επεσήμαναν ακόμη, την ανάγκη να υπάρξει λεπτομερέστερος σχεδιασμός που αφορά τη λειτουργία της εργολαβίας της ανακύκλωσης με συγκεκριμένους στόχους ανά έτος, απαιτούμενους εξοπλισμούς και ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που ο Δήμαρχος είπε πως μπορεί να γίνει μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
5.      Ποιότητα παραγόμενου κομπόστ. Στάλθηκε δείγμα από το πρώτο κομποστ , μετά από ωρίμανση δυο μηνών περίπου , στην προμηθεύτρια εταιρία του κομποστοποιητή, η οποία με την σειρά της το έστειλε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα  αποτελέσματα του έλεγχου έδειξαν ότι οι τιμές σε Βαρέα μέταλλα όπως Κάδμιο, Χαλκό, Νικέλιο, Μόλυβδο, Χρώμιο, Ψευδάργυρο κλπ είναι πολύ χαμηλές και μέσα στα απαιτούμενα όρια της ΚΥΑ 114218/1997 για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κομποστ. Απομένουν τα αποτελέσματα για την φυτοτοξικοτητα και το λόγο C/N(άνθρακα προς άζωτο)..
6.      Τέλος ζήτησαν από τον Δήμαρχο να καταρτίσει ένα δελτίο τύπου ώστε να ενημερωθεί το ευρύτερο κοινό της Άνδρου για τις εξελίξεις αυτές.

Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια...


Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Ας συμμετάσχουμε στην κομποστοποίηση απορριμμάτων στην ΆνδροΜια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση που μπορεί να μειώσει τα σκουπίδια όλων μας στη μισή σχεδόν ποσότητα τους, η λεγόμενη κομποστοποίηση, δηλαδή η δημιουργία λιπάσματος από τα υπολείμματα τροφών και κλαδεμάτων, "τρέχει" εδώ και 2 μήνες περίπου στην Άνδρο.

Ύστερα από την ευγενική χορηγία ιδιώτη στον Δήμο Άνδρου ειδικού μηχανήματος που μετατρέπει αυτού του είδους τα απορρίμματα (τα λεγόμενα οργανικά) σε λίπασμα, οι κάτοικοι των περιοχών Χώρας σε πρώτη φάση και σταδιακά του Κορθίου μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή- με τελικό σκοπό να επεκταθεί σταδιακά η προσπάθεια σε όλο το νησί- συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό του προβλήματος των απορριμμάτων.

Το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί στo χώρο των  Σφαγείων της Χώρας στο Παραπόρτι ενώ κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε πάνω από 30 σημεία της Χώρας και πρόσφατα στο Κόρθι. Η αποκομιδή γίνεται προς το παρόν με μέσα του δωρητή 2 φορές την εβδομάδα και σταδιακά θα υλοποιείται με μέσα του Δήμου.
Αναλυτικότερα κάδοι βρίσκονται :
 
- εντός Χώρας στην παλαιά πόλη:
1. Στον Αϊ Γιωργη κοντά στον κήπο του
2. Στο Κινηματοθέατρο
3. Στον Άγιο Ταξιαρχη
- Στην πλατεία Καϊρη
4. Στο εστιατόριο Παρέα
5. Στα σκαλάκια προς το Παραπόρτι στον τοίχο του ακάλυπτου οικοπέδου
- Στην Αγορά
6. Στο Στενό του Μπακαλογατου
7. Στην Περιοχή πίσω από Ιερό της Παναγίας (κάτω από το νηπιαγωγειο)
8. Στο Εστιατόριο Μενού Μενού
9. Στο Γηροκομείο
10. Στον Θερινό κινηματογραφο
11. Στο Στενό της οικίας Αμωράτη Αντώνη
12. Απέναντι από το ψιλικατζίδικο του Άκη Γιαννακόπουλου
- Στους Ανεμόμυλους
13. Έξω από την οικία Τηνιακού
14. Δίπλα στους κάδους Ανακύκλωσης στην πλατεία Ανεμομύλων
15. Έξω από την Μάνδρα Πανταζή
16. Απέναντι από το Λογιστικό Γραφείο Λουκατάρη
17. Δίπλα από τους κάδους κοντά οικία Ξένου Βασίλη
18. Έξω από την οικία της Λαμπριάδου Μαρίας
- Προς  Παραλία
19. Στην δεύτερη πάροδο δεξιά από το ξενοδοχείο "Μικρά Αγγλία"
20. Στην αρχή της παρακαμπτηρίου (μετά την οικία Παναγιώτη Ανδρέου( Πατσικούτα)
21. Στην συνέχεια της παρακαμπτηρίου απέναντι από το σπίτι του Γιάννη Ξανθού
22. Στην άνοδο από το γεφύρι του Νειμποριού απέναντι από το ξυλουργείο Αυγουστίνου
23. Στην άνοδο από το γεφύρι απέναντι από το οίκημα Πανταζή
24. Στην περιοχή του ξενοδοχείου "Ξενία"
25. Κοντά στην περιοχή του παλιού Μονοπωλίου στον Νιμποριό
26. Κοντά στην παιδική χαρά του Νημπορειού
27. Δίπλα στο Περίπτερο του Νημπορειού
28. Δυο (2)καδοι στην περιοχή των σπιτιών που είναι πίσω από τον κεντρικό δρόμο στρίβοντας στο Μίνι Μάρκετ Σβουρενος.
29. Και άλλος ένας (1)στα σπίτια που είναι κοντά στο μονοπάτι προς υψηλού Στραπουριες.
- Ακόμα
30. Στο super market Carrefour
31. Στο super market Γονέος (έξω από την Χωρα)
32. Στο ανθοπωλείο Γαρδέλη στην Χωρα
33. Στο φούρνο Γαρυφάλλου στην Μεσαριά
οι οδηγίες πάνω στους κάδους

Σε ότι αφορά την περιοχή Κορθίου θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανάρτηση για τη χωροθέτηση των κάδων.

Οι κάδοι κομποστοποίησης είναι καφέ και έχουν «υιοθετηθεί» από νοικοκυριά και καταστήματα που έχουν αναλάβει την επίβλεψη ώστε να μην πέφτουν μέσα ακατάλληλα υλικά. Ο καθένας μας σεβόμενος τους παρακάτω κανόνες μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή απορρίπτοντας τα κατάλληλα απορρίμματα σε έναν από τους παραπάνω κάδους. Πιο συγκεκριμένα...

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ:
• Φλούδες από όλα τα φρούτα και λαχανικά
• Μαγειρεμένο φαγητό που έχει στραγγιστεί από τα επιπλέον λάδια
• Ψωμί και άλλα προïόντα που έχουν βάση το αλεύρι (κέικ κλπ)
• Κρέας, τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, τσόφλια αυγών
• Φύλλα, κλαδέματα, γρασίδι, χόρτα που έχουμε βγάλει από τον κήπο
• Χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοσακκούλες μαναβικής
• Κατακάθια από καφέ, το χρησιμοποιημένο φίλτρο με το περιεχόμενο του, σακκουλάκια από τσάι
• Μπορούμε επίσης να ρίξουμε στάχτη και πριονίδι, αρκεί να μην προέρχονται από βαμμένα ή χημικά επεξεργασμένα ξύλα και χαρτιά
Τα πρώτα υλικά στου καφέ κάδους για κομπόστ

ΔΕΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
• Τα κόκκαλα από κρέας και ψάρι, γιατί αργούν να αποσυντεθούν
• Τα περιοδικά και οι εφημερίδες, γιατί έχουν χημικές ουσίες
• Όλα τα απορρίμματα που δεν είναι οργανικά

Καλό είναι τα οργανικά απορρίμματα που μεταφέρουμε στον κάδο να είναι όσο το δυνατόν στραγγισμένα από λάδια και υγρά.
Τα οργανικά απορρίμματα πρέπει να πετιούνται στον κάδο ΧΥΜΑ, ή μέσα σε χαρτοσακούλες μαναβικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: στον κάδο δεν πρέπει να μπαίνουν πλαστικές ούτε οι φωτοδιασπώμενες σακούλες που δίνουν τα σούπερ μάρκετ.

Επίσης, τα κλαδέματα πρέπει να έχουν τεμαχιστεί σε μικρά κομμάτια, αλλιώς θα αργήσουν πολύ να αποσυντεθούν.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να ματαφέρει οργανικά υλικά στα πρώην Σφαγεία της Χώρας όπου στεγάζεται ο κομποστοποιητής, ιδίως αν αυτά είναι ογκώδη, όπως κλαδέματα για να μη γεμίζουν γρήγορα οι κάδοι.

Σε κάθε περίπτωση, είτε για να αναλάβετε κάδο, είτε για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:             2282023721     

Βεβαίως, όποιος διαθέτει χωράφι ή ζώα μπορεί να αξιοποιεί τα υλικά αυτά είτε ως τροφή για τα ζώα, είτε φτιάχοντας στη γη του λίπασμα, είτε θάβοντας τα στη γη του, χωρίς έτσι να είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στο παραπάνω κεντρικό σύστημα διαχείρισης.

Ας συμμετάσχουμε με τον ένα ή άλλο τρόπο..., όλοι μαζί μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα !

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Η Γνώση για τα απορρίμματα και η Επιστήμη για τα... σκουπίδια

Θεωρείται κατάκτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ότι τα παιδιά ήδη από το Δημοτικό έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης και μαθαίνουν πώς αυτές οι μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων μπορούν να ωφελήσουν το περιβάλλον, εφόσον εφαρμοστούν σωστά. Εάν όμως τα παιδιά αυτά έχουν την «ατυχία» να πάνε στο Ελληνικό πανεπιστήμιο, θα χρειαστεί να ξεχάσουν αυτά που ήξεραν και να μάθουν ότι τελικά η καύση των σκουπιδιών είναι ωφελιμότερη! Αυτή η γνώση τουλάχιστον προωθείται σε εννέα Ελληνικά Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπό την «ευγενική» χορηγία της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη. (βλ. παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
Τι κι αν τα ιδρύματα αυτά λειτουργούσαν επί χρόνια με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να προάγουν την επιστημονική αλήθεια; Φαίνεται ότι όταν τα οικονομικά του βασικού τους χρηματοδότη στενεύουν, τότε όλες οι έξωθεν προσφορές γίνονται δεκτές, με πρώτο θύμα ασφαλώς την ανιδιοτέλεια της έρευνας. Δεν είναι καινούργιο φρούτο η σύμπραξη πανεπιστημίου και αγοράς ούτε είναι άγνωστες οι επιπτώσεις της. Η εισαγωγή της στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι καινούργια, όπου με πρόσχημα ασφαλώς την υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ από το κράτος, θα μάθουμε κν πεδώ να ακούμε ότι «πετάει ο γάιδαρος» με υπογραφή σαράντα επιστημόνων και ενός επιχειρηματία. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, θύμα της συγκεκριμένης εξέλιξης δεν αναμένεται να είναι μόνο το ίδιο το πανεπιστήμιο: το περιβάλλον αλλά και η τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων πρόκειται να υποστούν τις συνέπειες της νέας αυτής επιστημονικής ανακάλυψης, αφού η καύση των απορριμμάτων – ασφαλώς στις εγκαταστάσεις του «Μέγα Ευεργέτη» της Επιστήμης στη χώρα μας ή του έτερου εθνικού εργολάβου (βλ. παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο) – εκτός από περιβαλλοντικά βλαβερή είναι και οικονομικά ασύμφορη. Και το κόστος θα κληθούμε για μία ακόμα φορά να το πληρώσουμε όλοι εμείς. Ας το πληρώσουμε από τώρα, αλλά τουλάχιστον ας τα δώσουμε για την ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πριν φτάσουμε στο σημείο να μαθαίνουνε και τα παιδιά μας στο δημοτικό ότι η κόκα-κόλα είναι πιο υγιεινή από το… νερό

Σχετικό άρθρο:
http://topontiki.gr/article/29593

Βούλιαξε ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Σάμου

Φαίνεται ότι δεν είμαστε οι μόνοι στο Αιγίο που "βουλιάζουμε" στα σκουπίδια. Πλέον και οι Σαμιώτες μοιράζονται μαζί μας το θλιβερό αυτό προνόμιο. Πριν δύο εβδομάδες, και συγκεκριμένα στις 4 του Φλεβάρη, ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Σάμου υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα ολόκληρη η εγκατάσταση να θαφτεί κάτω από τόνους χώματος και σκουπιδιών (βλ. παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους).
Στη χώρα όπου η προχειρότητα και η κακοτεχνία έχουν αναχθεί σε εθνικά σπορ, είναι μοιραίο να βιώνουμε τέτοια διόλου αναπάντεχα γεγονότα, αφού ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ είχε κατασκευαστεί στην περιοχή Βυθίσματα της Δυτικής Σάμου, παρά τις προειδοποιήσεις ειδικών (αν και δεν χρειαζόταν να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει την πιθανή κατάληξη του έργου). Παρόλ’ αυτά, φαίνεται ότι επικράτησε η άποψη όσων είχαν συμφέρον από την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, σε πείσμα της κοινής λογικής.
Η παρομοίωση της εικόνας του βουλιαγμένου ΧΥΤΑ με την κατάσταση της χώρας, η οποία επίσης πληρώνει τη συνολική προχειρότητα πολλών ετών στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της, είναι αναπόφευκτη• όπως αναπόφευκτη είναι και η σκέψη, ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και σε εμάς, εάν επικρατήσει η ίδια νοοτροπία στο θέμα της πολυαναμενόμενης κατασκευής του δικού μας ΧΥΤΥ, εάν και εφόσον ασφαλώς προχωρήσει τόσο το έργο. Εμείς βέβαια, την έχουμε ήδη πατήσει μία φορά στο συγκεκριμένο θέμα. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού…
Πηγή:
http://www.tsantiri.gr/ellada/samos-«vithistike»-sta-vithismata-o-chita-ditikis-samou.html
Βίντεο
http://www.samostimes.gr/portal/koinonia/4222-2012-02-04-12-22-45

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Πρακτικά 1ης συνεδρίασης ομάδας εργασίας για ανακύκλωση & κομποστοποίηση

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πρακτικά_03_02_2012_τ

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Έκκληση προς τους κατοίκους της Άνδρου

Κείμενο_έκκλησης_τελικό_t

 
Powered by Blogger