Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Συνάντηση μελών ομάδας εργασίας, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου


Την Πέμπτη 17 Μαϊου 2012, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Άνδρου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Ανακύκλωση και την Κομποστοποίηση στην Άνδρο.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι εξής :
-          O Δήμαρχος Άνδρου, Γιάννης Γλυνός
-          Ο Ισίδωρος Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου
-          Ο Γιάννης Ξανθός, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ,
-          Ο Γιάννης Κοντορούσης, υπεύθυνος αποκομιδής της ανακύκλωσης
-          Ο Γιώργος Κοντομάρκος, μέλος του Συλλόγου Καφεστίασης Χώρας,
-          Ο Κάρολος Γιαγιάννης, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ
-          Η Όλγα Καραγιάννη, μέλος της ομάδας ΑΠΛΑ,
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για τα εξής ζητήματα :

1.      Έγκριση τεχνικού δελτίου από την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση 2 εκατ.€ , προκειμένου για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, με βάση τη μελέτη του ΕΜΠ και για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ανέφερε πως το 1 εκατ. € θα διατεθεί για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και 1 εκατ. € για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης (κάδοι, κομποστοποιητές, κα.)
2.      Εργολαβία για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο ο ανάδοχος προβάλει κώλυμα αναφορικά με το υπόλειμμα των απορριμμάτων που δεν θα ανακυκλώνεται και δεν ενεργοποιεί τη σύμβαση του με τον Δήμο. Κατά συνέπεια  η μεταφορά τους στην Αθήνα δεν είναι δυνατή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα σημάνει τη συνέχιση της μη αποκομιδής των απορριμμάτων, μέχρι να βρεθεί λύση.
3.      Προμήθεια δεματοποιητή και πρέσας. Πάρθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του δεματοποιητή και της πρέσας ώστε να ξεκινήσει η δεματοποίηση του υπολείμματος των απορριμμάτων ως προσωρινή λύση μέχρι τη λειτουργία ΧΥΤΥ. Η εγκατάσταση αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη Ιουνίου στην Άνδρο. Η δαπάνη για την αγορά του δεματοποιητή και της πρέσας ανέρχεται σε 350 χιλιάδες € και η λειτουργία τους θα απαιτήσουν προσωπικό τουλάχιστον 2-3 ατόμων που ενδεχομένως για κάποιο διάστημα να πρέπει να είναι ειδικευμένο από τον προμηθευτή των μηχανημάτων. Τα στραγγίσματα από τα απορρίμματα με βυτίο του Δήμου θα πηγαίνουν για επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό του Κορθίου. Η δυναμικότητα του εξοπλισμού εκτιμάται πως ανέρχεται σε 5 τόννους την ώρα  και τα δεματοποιημένα απορρίμματα θα κατευθυνθούν τελικά στον ΧΥΤΥ, όποτε αυτός πραγματοποιηθεί.
4.      Διαδικασίες χωροθέτησης ΧΥΤΥ. Θα παρουσιαστούν στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο οι προτεινόμενες θέσεις για χωροθέτηση ΧΥΤΥ εκ μέρους του  μελετητή, και αφού γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και επιλεγεί τελική θέση θα προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε μετά να αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση
5.      Εργολαβίες δημοτικής καθαριότητας & ανακύκλωσης. Στις 25/5 και στις 5/6 αναμένεται να λήξουν οι διαγωνισμοί για την ανάληψη εργολαβιών καθαριότητας του Δήμου και ανακύκλωσης αντίστοιχα, 2 διαγωνισμοί ύψους αντίστοιχα 199 χιλιάδων € έκαστος.

Από τους εθελοντές της ομάδας επισημάνθηκαν & προτάθηκαν :

1.      Εντατικοποίηση ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και καμπάνια ενημέρωσης. Θα έπρεπε ύστερα από τόσους μήνες από την κατάρρευση της χωματερής να έχει εντατικοποηθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση και να έχουν διατεθεί κονδύλια από τον Δήμο και για μια ενημερωτική καμπάνια πόρτα πόρτα για την προώθηση των πρακτικών αυτών. Οι εθελοντές πρότειναν στον Δήμαρχο να προβούν σε κατάρτιση προϋπολογισμού για μια τέτοια ενημερωτική καμπάνια πόρτα-πόρτα και να αναλάβουν το συντονισμό της και ο Δήμαρχος συμφώνησε να προωθήσει τη δράση αυτή.
2.      Το ζήτημα της μη αποκομιδής ανακυκλώσιμων από την περιοχή Υδρούσας σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Αφού οι εθελοντές επεσήμαναν το πρόβλημα, ερωτήθηκε ο κος Κοντορούσης και ο οποίος ενημέρωσε πως σε πολλές περιοχές της Υδρούσας απορρίπτονται στους κάδους της ανακύκλωσης κανονικά σκουπίδια και δεδομένου πως μόνος του συλλέγει όλα τα ανακυκλώσιμα του νησιού δεν είναι δυνατό να κάνει και διαλογή. Για το λόγο αυτό, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος πως κάποιοι κάδοι στην ίδια περιοχή έχουν καεί και φυσικά αυτά τα απορρίμματα δεν είναι δυνατό να πάνε μαζί με τα ανακυκλώσιμα για αρκετό διάστημα δεν έχει μαζέψει σκουπίδια από την περιοχή. Θα πρέπει τόσο οι κάδοι αυτοί όσο και τα καμένα απορρίμματα να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές και να μπουν νέοι κάδοι, με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου.  Ήδη η διαδικασία αυτή όπως μας ενημέρωσε έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ξαναγίνει τακτικότερη και εκεί η αποκομιδή των ανακυκλωσίμων.
3.      Δημιουργία «πράσινων» νησίδων. Οι εθελοντές έφεραν για ακόμη μία φορά στη συζήτηση τη σημασία και τα οφέλη που θα είχε η λειτουργία 3-4 νησίδων συγκέντρωσης ανακυκλωσίμων, κομποστοποιήσιμων αλλά και λοιπών ογκωδών αντικειμένων (πχ. έπιπλα, στρώματα, κα.) για την καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων. Τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν κοντά στα 4 αστικά κέντρα του νησιού και να ενθαρρυνθεί με ανταποδοτικό τρόπο η προσκόμιση εκεί από τους πολίτες σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα, των απορριμμάτων αυτών. Ήδη ένας τέτοιος χώρος θα μπορούσε να λειτουργήσει στα Σφαγεία της Χώρας όπου φιλοξενείται ο μηχανικός κομποστοποιητής.
4.      Οι εθελοντές επεσήμαναν ακόμη, την ανάγκη να υπάρξει λεπτομερέστερος σχεδιασμός που αφορά τη λειτουργία της εργολαβίας της ανακύκλωσης με συγκεκριμένους στόχους ανά έτος, απαιτούμενους εξοπλισμούς και ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που ο Δήμαρχος είπε πως μπορεί να γίνει μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
5.      Ποιότητα παραγόμενου κομπόστ. Στάλθηκε δείγμα από το πρώτο κομποστ , μετά από ωρίμανση δυο μηνών περίπου , στην προμηθεύτρια εταιρία του κομποστοποιητή, η οποία με την σειρά της το έστειλε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα  αποτελέσματα του έλεγχου έδειξαν ότι οι τιμές σε Βαρέα μέταλλα όπως Κάδμιο, Χαλκό, Νικέλιο, Μόλυβδο, Χρώμιο, Ψευδάργυρο κλπ είναι πολύ χαμηλές και μέσα στα απαιτούμενα όρια της ΚΥΑ 114218/1997 για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κομποστ. Απομένουν τα αποτελέσματα για την φυτοτοξικοτητα και το λόγο C/N(άνθρακα προς άζωτο)..
6.      Τέλος ζήτησαν από τον Δήμαρχο να καταρτίσει ένα δελτίο τύπου ώστε να ενημερωθεί το ευρύτερο κοινό της Άνδρου για τις εξελίξεις αυτές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger